อิบราฮิมและบรรลือซัดคนละ 1 ลูกชนะสยามคว้า 3 เเต้มในบ้าน

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/1QSCgv24dLA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>