Thai League 3 Bangkok Perimeter 
November 1, 2020, 16:00 น.
Kasem Bundit University FC
v
Bangkok FC
Kasem Bundit University Stadium
First Team

Kasem Bundit University Stadium