Thai League 3 Bangkok Perimeter 
November 14, 2020, 16:00 น.
Royal Thai Army FC
v
Bangkok FC
Makawan Royal Thai Army Stadium
First Team

Makawan Royal Thai Army Stadium